کال اتی

تابستان گذشت و پاییز رسید... سوز سرما برگ درختان انگور را پژمرد

چشمان جستجوگر من در میان باغ عریان از برگها، که همچون صحرای قیامت می ماند که در آن روز همه گان عریان در برابر خداوند حاضر میشوند، لابلای کنده درخچه انگور با خوشه انگوری با حبه های درشت و سیاه مواجه می شود...

بدو می گویم:

باهاردا یءللر اسجخ

چمنده گوللر بیتچخ

سن شیرین اول زیل کال اتی

"کال اتی" انگوری است که تا اواسط آبان ماه در زیر کنده درخچه انگور محفوظ می ماندکال اتی

/ 1 نظر / 42 بازدید
باج اوغلو

یادش بخیر خیلی خوشمزه بود