ايران مال همه فرهنگهاي ايراني است!

اگر تمام امكانات كشور را دودستي تحويل اسراييلي ها و آمريكاييها بدهيم تا وضعيت كشور را به هم بريزند به اندازه خود ما موفق نخواهند شد!
باور نميكنيد؟
اسكناس پنج هزار توماني را كه تازه به بازار آمده را ديده ايد؟
بر رو آن حديثي از پيامبر نقل شده كه سند درست و حسابي هم ندارد :
«اگر علم در ثريا هم باشد مرداني از سرزمين پارس بدان دست خواهند يافت»
اولا: همانطور هم كه گفتم اين حديث سند محكمي ندارد
دوما:اگر حديث درست هم باشد در عصر حاضر هويت فارسي در هويت ايراني هضم شده و هيچ فارس زبان يا ترك زباني نميتواند سهم علمي خود را از ديگران مشخص و جدا نمايد
سوما:با فرض صحت اين حديث تركهاي ايران چه سهمي در اين بشارت غيبي دارند؟
چهارما:بالفرض هم چنين حديثي درست باشد...چه دليلي دارد در اين اوضاع آشفته بدين شكل انتشار بيابد؟ آيا دستاني مرموز در بطن حكومت براي به آشوب كشاندن كشور فعاليت مي كنند؟ما به خاطر مصالح جامعه اسلامي در مقابل كشتار مسلمانان چچن سكوت مي كنيم و خيلي از عقايد تشيع را سانسور مي كنيم و ....ولي اين غضنفر بازيها به خاطر چيست؟

قبلا هم در همين وبلاگ اعلام شد كه پانهاي داخل حاكميت را شناسايي كنيد...آنها خائن اند!
بيچاره حضرت امام(ره) عكس اش روي چه اسكناسي چاپ شده است!

5000.jpg


/ 1 نظر / 17 بازدید
احسان

سلام کمی می بايست به معنای درونی اين پيام توجه داشت: دوست عزيز توجه داشته باشيد پيام حديث به سرزمين پارس اشاره دارد نه نژاد فارس. اين دگر قابل انکار نيست که ترکان بعدا ساکن اين سرزمين گرديدند.اما با تمام این وجود گستره این سرزمین گسترده با مردمانی سخت کوش از تبار ترکان دلیر وسعت یافته است . این نیز قابل انکار نیست. بنابر اين نمی بايست حتی انگشتی جنبانيد و تلنگری هم زد. اکنون سرزمين پارس که همان ايران زمين است از جنوی و شمال تا شرق و غرب اين سرزمين پهناور ترکان دلير در کنار هموطنان خو همزیستی مسالمت آميز دارند. اگر در اين پيام انگشت مسمومی نيز باشد نبايد حتی انگشتی نباید جنبانيد چرا که تمامی اين دست و پا زدنها نشانگر احتضار ژنی است آریایی که از درون در حال تلاشی است. من این نمی گویم تاریخ گواهی می دهد: به گذر تاریخ بنگریم: خوارزمشاهیان- مغول - صفویه این مهد تمدن تشیع - افشار نادر شاه افشار - قاجاریه همه و همه از تبار ترک بوده اند . دیگر چه جای شکوه که خود را دست کم گیریم. همه ایران سرای ماست. موفق و پیروز