فرهنگ سلدوز را با به کارگیری معماری غیر بومی زایل نکنید!

هر فرهنگی متناسب با جهان بینی و فلسفه خود، اقتضائیات خاصی را داراست و در همین بستر، عشق ها و نفرتها و انگیزه ها شکل می گیرند و در بستر حرکت تاریخی، نمادها و سمبل های فرهنگ را شکل میدهند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

طبیعتا" نمادها و سمبلهای هر فرهنگی تداوم بخش و انسجام بخش و یادآوری کننده مبانی آن فرهنگ و آموزش دهنده و رشد دهنده و تربیت کننده مردمان جامعه هستند.

"معماری" یکی از حوزه هایی است که به شدت متاثر از فرهنگ جامعه است.

با توجه به "مردم وارگی" معماری ایرانیان، که به معنای در هم آمیختگی جدی این حوزه با اقتضائیات فرهنگی جامعه میباشد و با توجه به میل عمومی مردم جهت حفظ فرهنگ اصیل و بومی خود(که در حالتهای افراطی، شکل ناسیونالیزم تندرو به خود میگیرد) خصوصا"در بین مردم آذربایجان و کرستان، طبیعی است که حفظ شاخصهای معماری ایرانی در سه لایه شهر سازی، ساختمان سازی، تزیینات داخلی بناها بسیار مهم مینماید.

ولی متاسفانه این مهم بسیار مورد غفلت واقع شده و انتظار میرود تبعات فرهنگی آن در دراز مدت بیشتر خود را نشان بدهد.

با اندک نگاهی به معماری شهری منطقه سلدوز، اعم از معماری پارکها، خیابانها، دامنه یئددی گؤز و سلطانیعقوب و نقشه خانه های شهرستان و ... به راحتی میتوان فراموشی اصول معماری ایرانی_آذری را مشاهده کرد.

مثلا" اطراف چشمه یئددی گؤز که با وضعیت چینش و تلفیق سنگهایی که به تقلید از معماری آبگوشتی و نامانوس شهرهای بزرگ کشور ساخته شده و عملا" روح طبیعت وحشی را از این دامنه زیبا گرفته و یا آلاچیقهایی که با مدل "چینی" در کنار چشمه ساخته شده و یا مدلهای "رومی" در معماری عمده ساختمانهای نوساز شهرستان را شامل میشود و یا درختان غیر بومی ای که در پوشش سبز شهر استفاده شده و ...همه و همه شواهدی بر این مدعایند.

فاجعه ای که در طی این قرن شهرهای بزرگ ایران را به شدت مورد هجمه قرار داده و با زایل نمودن معماری ایرانی، معماری نامانوس و نامتجانس غیرایرانی را ، آنهم  با بی نظمترین و ناشیانه ترین طرق، جایگزین آن نموده است به مرور بازتابهای فرهنگی خود را آشکار میکند.

بیایید از تحقق این ضایعه در سلدوز جلوگیری کنیم و به جای تقلید ناشیانه از معماری غیر بومی، به احیای اصول معماری ایرانی متناسب با اقتضائیات روز جامعه سلدوز بپردازیم.

به امید آن روز که "کولا" جایگزین آلاچیقهای مدل چینی یئددی گؤز گردد و مدل "رومی" خانه سازی جای خود را به مدلهای نورگیر و دلباز معماری ایرانی بدهد.

این مهم نیاز به همت جدی معماران، مسوولین حوزه مسکن و شهرسازی و نخبگان و فعالان حوزه فرهنگ دارد.

 

           عزیز نجف پور  aziz_najafpour@yahoo.com

/ 2 نظر / 19 بازدید
marde deltang

سلام...با اجازه تون از يکی از عکس های وبلاگتون استفاده کردم...

فرنوش

اينبارترك ستيزي ديگر بنام: خديراز آستين مانا نيستاني در ميايد!! در حاليكه هنوز زخم تحقير وتوهين حاصل از عوامل تجزيه طلب روزنامچه ايران جمعه تسكين نيافته كه در شماره479/هفتم خرداد /هفته نامه شوونيست اميد جوان /خدير نامي سرسپرده پان فارسيستهاي تجزيه طلب مقاله تحت عنوان ( كارتون دردسر ساز) زهري مهلك تر وموزيانه تر ازمانا نيستاني به بحران ترك ستيزي تزريق شده...اين درحاليست كه در طي سالها تحقير وتوهين برخي شوونيستهاي نفوذي در لايه هاي رسانه هاي دولتي نه اين هفته نامه ونه اين مزدور بي صفت (مهرداد خدير) حتي يك جمله اظهار تاسف يا همدردي وهمدلي درباب اعتراض براي تركها كه نصف جمعيت كشور را شامل ميشوندننوشته اند ..اكنون ملت غيور آذربايجان در سراسر كشور اين هفته نامچه را نيز كمتر از روزنامه ايران نمي بيند...لذا از مجمع نمايندگان مجلس ووزارت ارشاد وانجمنهاي مختلف ترك زبانان ايران ميخواهيم ضمن درخواست عذرخواهي رسمي عوامل تخطئه گر هفته نامه وبخصوص نويسنده مذكور راسا شكايت مردم را پيگيري ونسبت به توقيف اقدام نمايند.!