توهین به مردم ترک ایران توسط محمد خاتمی و سران اصلاح طلب

واقعا زشت و قبیح است!

جناب آقای خاتمی با اینهمه دبدبه و کبکبه و ادعای اصلاحات و جامعه مدنی و ...با دیگر رجال اصلاحطلب مثل مجید انصاری و سایر آقایان که بعضا دو من ریش هم دارند به تمسخر و استهزای مردم ترک پرداخته اند.

نقل است نوه امام خمینی که بچه سال بوده وقتی پیش امام لطایفی با محتوای تمسخر اقوام و مردم شهرها نقل میکرده امام ره  جلوی بچه را میگرفته تا از این اخلاق متکبرانه و احمقانه جلوگیری کند.

صحبتهای روزهای اخیر رهبری نظام در استان کردستان هم در راستای تکریم اقوام و قومیتهای ایرانی بوده و من تعجب میکنم که چطور یک مقام رسمی که بعضا منتقد نظام و جریانهای به اصطلاح اقتدارگربوده تا این حد از خط امام بی بهره است و از شکستن خط قرمزهای رهبری و نظام هم ابایی ندارد!

طبیعتا دوستان اطلاعات و روزنامه کیهان حداقل در این مورد خاص نمیتوانند دستهای پنهان آمریکا و اسراییل را در شکلگیری این توهین مقصر بدانند.

بسیار مشتاقیم ببینیم گروههای مختلف سیاسی و همینطور قسمتهای مختلف نظام در قبال این خبط رییس جمهور اسبق چه واکنشی خواهند داشت.

آدرس فیلم مذکور به شرح ذیل است:

http://rapidshare.com/files/233619454/tohine_khatami_va_eslah_talaban_be_torkha.wmv

/ 2 نظر / 27 بازدید
یریب

سیبسیب

اراز

از سايتت معلومه خيلي خايه مالي خدا اجرت بدهد