به ياد آنان

ای خاک مدينه! آسوده بخواب که ديگر صدای گريه ها و اشک های زهرا را نخواهی شنيد ...صاحب بيت الاحزان ديگر نيست که بر دردهای بشريت بگريد!

بیت الاحزان فاطمه

 

 

 

 

 

 

 

 

و تو ای جماران!...چه زود گذشت ان روزهای خوش عشق و احساس و محبت!...جماران

ياد دوران توحيد و عدالت و صداقت به خير...

ياد دوران عشق و احساس و محبت به خير...

ياد دوران مستضعفين و زحمتکشان و محرومان به خير...

ياد دوران خوشی مردم سلدوز به خير...

من بچه بودم ولی ميتوانم عطر دل انگيز آن روزها را به خاطر بياورم...عطری که همگان را مدهوش خود کرده بود...چه بود که آنگونه مينمود؟... و چه شد که اينگونه شد؟

خداجويی و معنويت٬ عدالت و مردمگرايی و عشق و محبت از شاخصه های آن روزها بودند...

/ 0 نظر / 15 بازدید