دم خروس و قسم حضرت عباس!

عدم درک تفاوت معنای «زبان رسمي» و «زبان ملي» نتيجه بخش اين اقدامات توهين آميز بر عليه قوميتها است.

پس از واكنش‌هاي گسترده رسانه‌هاي محلي و روزنامه‌نگاران و فعالان فرهنگي آذربايجان به بخشنامه جديد آموزش‌وپرورش آذربايجان غربي، اين اداره كل اعلام کرد که در پي تغيير اسامي تركي درياچه اروميه به نام‌هاي فارسي نبوده است!
در نامه آموزش‌وپرورش استان آذربايجان غربي آمده است:
«1ـ نامه اين سازمان به شماره 1022/31/83 مورخ 24/12/83 جهت ارائه اطلاعات و دانش‌افزايي دبيران و دانش‌آموزان ارسال گرديده و اين امر، جزو وظايف گروه‌هاي آموزشي اين سازمان مي‌باشد.
2ـ نامه سازمان، حاكي از اسامي جزاير و نام قديم آنها به همراه مساحتشان، جهت ارائه اطلاعات بيشتر به دانش‌آموزان در درس جغرافياي استان بوده و در اين خصوص، از منابع سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و سازمان محيط زيست استان، استفاده گرديده است.
3ـ در نامه ارسالي، هيچ‌گونه ابلاغي مبني بر تغيير نام يا به كاربردن اسامي فارسي يا تركي جزاير يادشده، صادر نگرديده است.
اصولاً استفاده از اسامي قديمي اماكن جغرافيايي و تاريخي و ... در عرف اجتماعي مردم منطقه در حال و گذشته، مشاهده شده و قابل احترام مي‌باشد».
معلوم نيست که چه نيازی به اين تغيير نام می باشد که نه تنها وزارت اموزش و پرورش بلکه همه فرمانداريها و شهرداريها به تعويض اسامی ترکی و بومی خيابانها و اماکن اقدام می نمايند که نه تنها به صلاح کشور نيست بلکه زمينه ساز آشوب خودباختگی تهاجم فرهنگی بی هويتی اضمحلال فرهنگ سنتی دينی و ...می شود.

با اين اوصاف آيا به و جود عاملی غير از نفوذ جريانهای «پان» در بدنه حاکميت جمهوری اسلامی می توان ظنين بود؟ در حالی که مردم آذربايجان با حفظ زبان و فرهنگ خود جزو پشتوانه های اصلی جمهوری اسلامی و انقلاب به شما می روند.

جالب اينکه مشخص نيست چرا اين تغيير اسامی در استانهای ديگر مثل شهرهای شمالی لرستان و ... رخ نمی دهد!

/ 1 نظر / 10 بازدید
مصطفي

منيم نظريمده بو ايش اينقيلاب و ايسلامدان اوخومور! و لازمدير که حاکميتين اوزو بو ايشنن مقابله ايليه