هویت مشترک!

نقده ، بلوار شهید بهشتی، کوچه شماره یک، پلاک...
این آدرس پستی من در 15 سال قبل بود!
بزرگترین ناشناخته هایم در گدار قرار داشت و پشت کوههای مشرف به نقده و وقتی باران می بارید احساس می کردم که گویا خداوند در آغوشم گرفته است.
بزرگترین دوستم که از عمق وجود گرامیش می داشتم! همسایه مان بود که با او به کاووش در گدار و لابلای درختان و طبیعت سلدوز می پرداختیم و برادرم، که استاد من در کشف اسرار بود!
و بزرگترین دشمنم "سیروس" بود که کوچه بغلی ما بودند!
سالها گذشته و من امروز دوستان و دشمنانم زمین تا آسمان تغییر کرده اند!
اهم و مهم هایم هم همینطور و شادی و غمهایم هم همینطور....
سر و شهودم هم همینطور!
بر این پندارم که هویت انسان از همخونی یا تاریخ مشترک و یا جامعه مشترک مایه نمیگیرد! بلکه این اندیشه و هدف مشترک است که انسانها را به هویت مشترک می رساند...و بعد از آن است که دوستی ها و دشمنی ها شروع می گردد!
زمانی آتاتورک چون همخون من بود بزرگترین آرمان و دوست من بود و الان جز انزجار، از یادش عایدم نمیشود!
و دوستان دیگری یافته ام که با آنها همذات پنداری میکنم و غم و شادیشان، غمگین و شادم می کند و فراقشان بی قرارم!...
به خاطر همین هویت مشترک!
سالگرد عروجش گرامی باد!

بر فرس تند باد هرکه تو را دید گفت:
برگ  گل  سرخ را باد  کجا می برد؟
                                                                      avini1.jpg                                        

/ 0 نظر / 5 بازدید