ساعت ٩:۱۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

آمار قبول شدگان دانشگاه شهرستان نقده

طبق اعلام منابع رسمي آمار قبولي دانش آموزان شهرستان نقده در دانشگاههاي کشور، در سال 83-82، 38 درصداز کل دانش آموزان بوده است.

از 850 نفر دانش آموزي که امسال در امتحان کنکور کارشناسي شرکت کرده­اند حدود323 نفر در دانشگاههاي کشور پذيرش شده­اند که 103 نفر آنها در رشته رياضي­وفيزيک(کل دانش آموزان رياضي:207 نفر)و 90 نفر در رشته تجربي(کل دانش آموزان تجربي: 300 نفر) و 130 نفر آنها در رشته علوم انساني(کل دانش آموزان: 343 نفر) مشغول به تحصيل بوده­اند.

11/20 درصد دانش آموزان در دانشگاههاي دولتي سراسري و16/13 درصد در دانشگاه آزاد و7/4 درصد در ساير مراکز آموزشي پذيرفته شده­اند.

از بين 108 نفرقبول شده در دانشگاههاي سراسري، بالاي 90 درصد در دانشگاههاي پيام نور واحد نقده و ساير شهرستانهاي استان قبول شده­اند و درصد بسيار کمي به دانشگاههاي مادر کشور راه پيدا کرده­اند که خيلي کمتر از سهم نظري شهرستان در دانشگاههاي مادر است.

طبق آمارسالهای اخير، آموزش و پرورش شهرستان نقده عملکرد خوبی نداشته است.

متعاقبا" اسامي رتبات برتر اعلام خواهد شد.

 

¤