گفتگویی با خدا!
ساعت ۸:٠٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

خدایا! به من بینشی ده که اشتباه نکنم...و اگر اشتباه کردم قدرتی ده تا توانایی بازگشت داشته باشم و از شماتت نهراسم!

خدایا! به من وسعت روحی ببخش که اگر رفته ای، میل بازگشت کند بتواند که بازگردد!

خدایا!گناهان مرا ببخش که عمده این سختی ها نتیجه گناهانم است

خدایا!  مرا صبر در سختیها و مصائب ببخش تا با تحملشان روحم را از آلودگیها پاک کنم

اله در لغت عرب یعنی معشوقه و معبود! معشوق کسی است که برای او می خوابیم و به یادش بلند میشویم و به خاطرش حرکت میکنیم و اندوهگین و شاد میگردیم...معشوق محور انگیزه های ماست!

توحید با شهادت به عبارت ((لا اله الا الله)) شروع میشود...یعنی اینکه هیچ محور انگیزشی ای جز الله وجود ندارد...با این قیاس چه کمند مسلمانان!

خدایا! تو تنها محور انگیزش ما باش!