ايران مال همه فرهنگهاي ايراني است!
ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ فروردین ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:
اگر تمام امكانات كشور را دودستي تحويل اسراييلي ها و آمريكاييها بدهيم تا وضعيت كشور را به هم بريزند به اندازه خود ما موفق نخواهند شد!
باور نميكنيد؟
اسكناس پنج هزار توماني را كه تازه به بازار آمده را ديده ايد؟
بر رو آن حديثي از پيامبر نقل شده كه سند درست و حسابي هم ندارد :
«اگر علم در ثريا هم باشد مرداني از سرزمين پارس بدان دست خواهند يافت»
اولا: همانطور هم كه گفتم اين حديث سند محكمي ندارد
دوما:اگر حديث درست هم باشد در عصر حاضر هويت فارسي در هويت ايراني هضم شده و هيچ فارس زبان يا ترك زباني نميتواند سهم علمي خود را از ديگران مشخص و جدا نمايد
سوما:با فرض صحت اين حديث تركهاي ايران چه سهمي در اين بشارت غيبي دارند؟
چهارما:بالفرض هم چنين حديثي درست باشد...چه دليلي دارد در اين اوضاع آشفته بدين شكل انتشار بيابد؟ آيا دستاني مرموز در بطن حكومت براي به آشوب كشاندن كشور فعاليت مي كنند؟ما به خاطر مصالح جامعه اسلامي در مقابل كشتار مسلمانان چچن سكوت مي كنيم و خيلي از عقايد تشيع را سانسور مي كنيم و ....ولي اين غضنفر بازيها به خاطر چيست؟

قبلا هم در همين وبلاگ اعلام شد كه پانهاي داخل حاكميت را شناسايي كنيد...آنها خائن اند!
بيچاره حضرت امام(ره) عكس اش روي چه اسكناسي چاپ شده است!