ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

شنيده شده که گلد کوئيستی ها در نقده خيلی فعال شده اند متاسفانه خيلی ها از شگردهای اين طايفه اطلاع درستی ندارند و بعد آنکه کلاهی بزرگ بر سرشان گذاشته شد متوجه عمق فاجعه ميگردند

تقديم به  همشهريهايی که سعی ميکنند سر همشهريهايشان کلاه بگذارند!:

ظاهرا اين دزدی مدرن عموما توسط کسانی که به شهرهای بزرگ (تهران و ...) رفت و آمد دارند انجام میپذيرد!