توهین به مردم ترک ایران توسط محمد خاتمی و سران اصلاح طلب
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸۸  کلمات کلیدی: توهین خاتمی به ترکهای ایران ، توهین اصلاحطلبان به ترکهای ایران

واقعا زشت و قبیح است! 

جناب آقای خاتمی با اینهمه دبدبه و کبکبه و ادعای اصلاحات و جامعه مدنی و ...با دیگر رجال اصلاحطلب مثل مجید انصاری و سایر آقایان که بعضا دو من ریش هم دارند به تمسخر و استهزای مردم ترک پرداخته اند. 

نقل است نوه امام خمینی که بچه سال بوده وقتی پیش امام لطایفی با محتوای تمسخر اقوام و مردم شهرها نقل میکرده امام ره  جلوی بچه را میگرفته تا از این اخلاق متکبرانه و احمقانه جلوگیری کند.