الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله.
ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٧  کلمات کلیدی: سرود انقلاب ، الله الله

آنچیز که یک جامعه و یک ملت را شکل می دهد تجربیات تاریخی مشترکی است که احساسات تلخ و شیرینش تا عمق جانشان نفوذ می کند و نا خود آگاه به آرمان و اهدافی مشترک، ملتزمشان می نماید...