تقابل با بازی متروپل و قمر!؟
ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢ آذر ،۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

هر روزه شاهد مهاجرت تعداد زيادی از شهروندان سلدوز به شهرهای مجاور و پايتخت هستيم که با انگيزه کار و تحصيل و يا رفاه و استفاده از امکانات بيشتر صورت ميگيرد. طبيعتا سرازير شدن سرمايه ها و استعدادها و حتی سوگيری توليد سرمايه و فکر از بطن شهرستانها به سمت تهران، هيچ تناسبی با واژه عدالت، که قبل از آنکه شعار دولت احمدينژاد باشد، آرمان انقلاب اسلامی بود، ندارد. آيا جمهوری اسلامی در راستای تامين اهداف و آرمانهای انقلاب خواهد توانست با استعمار فرانو مقابله کند؟! آيا سردمدار اين حرکت احمدينژاد خواهد بود يا اينکه بايد منتظر ظهور دوباره جريان چپ پيرو خط امام باشيم؟ سلدوز قصد دارد در طی مقالات و مصاحبه هايی به بررسی و تحليل اين روند بپردازد طبيعتا نظرات و تحليلهای شما دوستان را هم با جان دل پذيرا خواهيم بود .......سلدوز

متروپل و قمر

دانيل لرنر يکي از طرفداران مکتب نوسازي کشورهاي جهان سوم، بر اين اعتقاد بود که براي رشد و توسعه کشورهاي جهان سوم بايد به ترويج و گسترش کلان شهرها همت گماشت و براي ايجاد تحرک اجتماعي جهت ايجاد همدلي و تلاش در بين مردم، بايد به تحرک جغرافيايي دامن زد و روستائيان را تشويق(يا مجبور) کرد تا به شهرها مهاجرت کنند و همينطور ساکنين شهرهاي کوچکتر به شهرهاي بزرگتر و پايتخت.

شاه تحت تاثير الگوي توسعة وابستگان مکتب نوسازي، در طي 6 برنامه توسعه اي که اجرا کرد به شدت به اين اصل پايبند بود. البته جايگزيني فرهنگ ليبرال مدرن با فرهنگ سنتي ديني و چند محور ديگر، جزو اصول ديگر برنامه شاه بودند که با وقوع انقلاب اجراي اين برنامه ها متوقف گرديد. ولي پس لرزه هاي اين برنامه ها بعد انقلاب هم ادامه يافت

فيلم "مسافران مهتاب" تراژدي اي غم انگيز از وضعيت روستانشيناني است که به دنبال لقمه ناني مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند و به مشاغلي پَست در شهرهاي بزرگ تن داده اند.

تمرکز زياد امکانات اقتصادي در شهرهاي بزرگ خصوصا" تهران و انحصار تصميم گيريهاي کلان سياسي دولت و حرکتهاي فرهنگي اجتماعي سياسي غير دولتي در تهران، عواملي هستند که انگيزه مهاجرت را در دل ساکنين ساير نقاط کشور ايجاد ميکنند. تداوم روند ذکر شده به ايجاد شکاف فرهنگي اقتصادي سياسي اي منجر مي گردد که به ناهمگوني و تضادهاي اجتماعي و شکل گيري تحقيرهاي فرهنگي اجتماعي بيشتري مي انجامد که اين خود به تشديد نارضايتي هاي اجتماعي دامن ميزند.

منتقدان جهان سومي الگوي نوسازي معتقدند که اين الگو قبل از اينکه به تحرک اجتماعي بينجامد و در جهت رشد کشورهاي جهان سوم کارگر بيفتد، مدلي است جهت استعمار کشورهاي جهان سوم. بدين صورت که با در نظر گرفتن جهان به عنوان مجموعه اي از متروپل ها و قمرها که متروپل مرکزي جهان را کشورهاي توسعه يافته تشکيل ميدهند و ساير کشورها قمرهاي آنها به حساب مي آيند و مازاد توليد و همچنين جهتگيري توليد فکر و مهاجرت نخبگان قمرها به سمت متروپل اصلي تنظيم مي گردد.

همين شکل را در مناطق جهان و همچنين داخل کشورها مابين پايتخت و شهرهاي پيرامون و شهرهاي بزرگ، و شهرهاي کوچکتر و روستاها ميتوان مشاهده کرد که عملا" به فرار سرمايه و فکر و نيروي کار از قشر پايين دستي به قشر بالا دستي و در نهايت به کشورهاي توسعه يافته مي انجامد.

مهاجرت دانشجويان نخبه که چکيده نخبگان کشور هستند از شهرهای کوچک و روستاها به شهرهای بزرگتر و تهران و متعاقبا" به کشورهای صنعتی، مثال خوبي براي اين ادعا است.

مشخص است که اگر ما هيچ انگيزه استعماري اي را هم پشت سر اين روند ندانيم، همانطور که انديشمندان مکتب وابستگي ادعا مي کنند، بايد قبول کنيم که اين روند بسترساز شکل گيري نابرابريهاي اجتماعي خواهدبود.

طبيعي است دولتي که با شعار عدالتخواهي بر روي کار آمده، علاوه بر تکيه بر سلامت نفس مديران و نظارت جدي بر عملکرد آنها، بايد با چنين بسترهاي کلاني که خود بخود زاينده بي عدالتي هستند، مقابله بکند و جهت زدودن آن برنامه اي کارآمد تدوين بکند. کاري که بعد از انقلاب به شدت مورد غفلت واقع شده و عملا" محمل شکل گيري بسياري از بحرانها بوده است.

اعلام برنامه تشکيل جلسات دولت در استانها برخلاف تحليل برخی خبرگزاريها که آن را محدود به "ارزش گرايي" و "مردم مداري" کرده اند، علاوه بر آنکه نوعي نزديکي با مردم به حساب مي آيد، يک اقدام سمبليک خوب، جهت شکستن روند متروپلي شکل گرفته، است. هرچند که اين مقابله نياز به برنامه ريزي بلند مدت و علمي دارد و فراتر از عمر دولت احمدينژاد بايد بدان نگريست و قبل از آنکه وعده اي باشد که بايد تحقق بپذيرد اجبار سيستماتيکي اي است که تمام دولتهاي اصولگرا بايد بدان تن دهند

عزيز نجف پور  aziz_najafpour@yahoo.com

منبع: sharifnews.com


 
 
ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

شنيده شده که گلد کوئيستی ها در نقده خيلی فعال شده اند متاسفانه خيلی ها از شگردهای اين طايفه اطلاع درستی ندارند و بعد آنکه کلاهی بزرگ بر سرشان گذاشته شد متوجه عمق فاجعه ميگردند

تقديم به  همشهريهايی که سعی ميکنند سر همشهريهايشان کلاه بگذارند!:

ظاهرا اين دزدی مدرن عموما توسط کسانی که به شهرهای بزرگ (تهران و ...) رفت و آمد دارند انجام میپذيرد!