ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

پان هاي نفوذي­ در حاکميت را شناسايي کنيد!

 

تشديد ناآرامي­هاي قومي در کشور از دو طريق امکان پذير است: اول با فعاليت گروههاي پان در سطح جامعه اقوام و طرح شعارهاي ناسيوناليستي و جدايي طلبي فرهنگي و جغرافيايي و اصرار بر عدم تفاهم قوميتها و ايجاد توهم توطئه در بين مردم مبني بر فعاليتهاي ضد قوميتي توسط حاکميت يا يک قوميت متخاصم، دوم با نفوذ گروههاي پان در بدنه حاکميت و اجراي برنامه­هايي که حاکميت را رودروي هويت و اصالت قوميتها قرار دهد و يا سوءظن شديد ايجاد گردد.

در ايران روش اول، به حد کافي توسط مردم و حاکميت شناخته گرديده و با آن مقابله شده است ولي روش دوم تا بحال بصورت خيلي مرموز و خزنده توسط پانها مورد استفاده واقع شده است.گروههاي پان داخل حاکميت که عموما" پان­فارس هستند در فضايي که حقوق قوميتها به شدت توسط مسوولان مورد غفلت  واقع شده، اقدام به تحريک يا فريب مسوولان مي­کنند. حماقت بعضي مسوولان هم مزيد بر علت مي­گردد و نتيجه­اش "بخشنامه آموزش و پرورش استان اذربايجانغربي" و " نامه ابطحي به رييس جمهور" مي شود..

شايد ديگر وقت آن شده باشد که حاکميت در عين احقاق حقوق قانونی و طبيعی قوميتها٫به شناسايي و تصفيه پانها(عموما" پانفارسها) بپردازد و گرنه هيچ اثری از جمهوری اسلامی و حتی ايران يکپارچه نخواهد ماند!

¤